facebook

Politica de calitate

Obiectivul strategic al politicii noastre în domeniul calităţii este ca, an de an, calitatea serviciilor prestate să fie la un nivel ridicat adecvat. În acest sens, sistemul de management al calităţii pune la dispoziţie metode de monitorizare a neconformităţilor pentru a putea urmări evoluţia acestora. Totodată, sunt stabilite obiective specifice evidenţiate în Programe de management, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor.

Ca şi companie ce doreşte să activeze la standarde de calitate ridicate impuse de clienţii firmei, este menţinută o politică de îmbunătăţire continuă a calităţii. Personalul cu atribuţii în domeniul calităţii analizează periodic sistemul de management pentru a se asigura continua adecvare, eficacitate şi eficienţă a acestuia.

Calitatea reprezintă preocuparea fiecărei persoane din firmă. Firma crede că excelenţa în afaceri se atinge prin crearea conştiinţei privind calitatea la toţi angajaţii şi în acest scop îşi va educa şi instrui angajaţii în toate aspectele cerute pentru ţinerea sub control al sistemului de managementul calităţii.

Pentru atingerea obiectivelor sale privind calitatea efectRO S.R.L. menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.