facebook

Politica de confidențialitate

Data ultimei actualizări: 05.06.2018

1) Introducere

a) Protejarea confidențialității și a informațiilor cu caracter privat sunt parte a angajamentului efectRO de a oferi servicii de calitate centrate pe utilizator. La efectRO abordăm cu maximă seriozitate modul în care informațiile cu caracter personal ne sunt încredințate, direct sau indirect, în format fizic sau electronic.
b) efectRO se angajează să respecte drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (i.e. GDPR) sau orice alte prevederi aplicabile în acest domeniu.
c) efectRO colectează doar informațiile de care are nevoie pentru a vă furniza serviciile sale.
d) efectRO nu transmite aceste informații către alți terți afară de partenerii contractuali ai efectRO care au nevoie de aceste informații pentru a putea oferi servicii pe care efectRO le contractează de la aceștia. Toți destinatarii de informații sunt menționați explicit în acest document. În situațiile prevăzute expres de lege, efectRO va oferi acces la aceste date autorităților competente.
e) efectRO își ia toate măsurile ca datele dumneavoastră să fie păstrate în siguranță.
f) efectRO colectează doar informațiile pentru care are acceptul dumneavoastră, așa cum este stipulat în prevederile legale aplicabile.
g) Documentul de față (i.e. „Politica de confidențialitate efectRO”) detaliază modul în care abordăm la nivel de companie domeniul protejării confidențialității și a informațiilor cu caracter privat și este aplicabil tuturor serviciilor oferite de efectRO.
h) efectRO nu se adresează persoanelor sub 18 ani.
i) Puteți opta oricând să vă retrageți consimțământul trimițând un email cu o cerere explicită la adresa dataprotection [at] efect.ro
j) Politica de Confidențialitate suplimentează, dar nu înlocuiește Termenii și Condițiile sau orice alt document la care documentul Termeni și Condiții face referință.

2) Procesarea datelor cu caracter personal

Această secțiune precizează situațiile în care efectRO colectează și/sau procesează date cu caracter personal, scopul în care o face și durată păstrării acestor informații:
i) În procesul navigării site-urilor efectRO (https://efect.ro, https://panel.efect.ro și https://portal.efect.ro), sunt colectate și procesate următoarele categorii de informații referitoare la vizitatori:

 • ISP
 • Link-ul de pe care ați ajuns pe oricare dintre site-urile noastre
 • Browser-ul utilizat
 • Sistemul de operare
 • Paginile și/sau fișierele pe care le-ați vizualizat pe site-ul nostru, data si ora accesării, date legate de navigarea dvs. pe site-urile noastre
 • Nume, Prenume, adresă email și telefon, în situația în care vizitatorii doresc să ne contacteze cu privire la serviciile noastre
 • Datele sunt stocate pentru o perioadă de maxim 24 luni

ii) În procesul încheierii unui contract și/sau acord de furnizare de servicii sau echipamente, sunt colectate și procesate următoarele categorii de informații referitoare la persoanele juridice sau fizice care doresc să achiziționeze serviciile/echipamentele oferite de efectRO:

 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Cod numeric personal
 • Adresă de email
 • Adresa IP de pe care a fost efectuată tranzacția
 • Adresa poștală
 • Informații financiare sau informații legate de plăți
 • Durata de stocare depinde de durata relațiilor contractuale dintre efectRO și dvs.

iii) În procesul executării obligațiilor ce îi revin efectRO în baza contractului sau acordului de furnizare de servicii sau echipamente, sunt colectate și procesate următoarele categorii de informații:

 • Email-uri
 • Chat-uri
 • Convorbiri telefonice
 • Intrări și operațiuni pe platforma support clienți furnizată de Atlassian
 • Corespondență poștală
 • Durata de stocare depinde de durata relațiilor contractuale dintre efectRO și dvs.

iv) În cazul în care vizitatorii doresc să descarce conținut informațional creat de efectRO (rapoarte, analize, formulare pdf, imagini, infografice, etc), efectRO colectează și procesează următoarele categorii de informații:

 • Numele și prenumele dvs.
 • Adresa dvs. de email
 • Domeniul profesional în care activați
 • Datele sunt stocate pe o perioadă de 6 de luni

v) În cazul în care vizitatorii aplică pentru un loc de muncă la efectRO:

 • Numele și prenumele dvs.
 • Adresa dvs. de email
 • Telefon de contact
 • CV-ul dvs. și /sau date referitoare la pregătirea dvs. profesională
 • Adresa IP de pe care a fost trimisă cererea de angajare
 • Datele sunt stocate pe o perioadă de maxim 36 luni

vi) În cazul în care vizitatorii website-urilor efectRO optează să se aboneze la una, sau mai multe, liste de distribuție (i.e. Newsletter), efectRO va colecta și procesa următoarele categorii de informații:

 • adresa dvs. de email
 • numele și prenumele dvs.
 • adresa IP de pe care a fost trimis acceptul pentru abonament
 • Datele sunt stocate până în momentul dezabonării

3) Durata păstrării datelor

Ca regulă, efectRO păstrează datele dvs. atâta timp cât există o obligație legală sau atâta timp cât contul de utilizator este activ, la care se mai adaugă o perioadă de cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii de ștergere a contului până când datele se vor șterge și din copiile de Backup. Excepție fac situațiile prezentate la pct. 2 din acest document.

4) Cookies

1) Site-urile deținute de efectRO utilizează cookies-uri, la fel ca majoritatea site-urilor web, pentru că acest lucru ne dă posibilitatea să oferim vizitatorilor noștri o mai bună experiență de navigare.
2) efectRO utilizează cookies pentru:

 • A permite selectarea unor preferințe legate de website (e.g. limba preferată a vizitatorului) și pentru memorarea acestor preferințe;
 • A analiza performanța site-ului nostru în vederea îmbunătățirii acestuia (e.g. Google Analytics, Facebook);
 • În scopuri de marketing (e.g. cookies de la Google Ads)

3) Vizitatorii site-urilor deținute de efectRO pot opta să nu permită cookies sau să le șteargă după vizitarea site-lui. Pentru mai multe informații cu privire la managementul cookies-urilor, verificați opțiunile browser-ului utilizat de dvs.

5) Transferul datelor cu caracter personal

a) Ca regulă, efectRO nu transferă niciodată date cu caracter personal către terți. Excepție fac situațiile prevăzute de legile în vigoare (vezi mai jos) și cazurile în care serviciile oferite de efectRO sunt subcontractate de la parteneri comerciali care au nevoie de anumite date cu caracter personal pentru a putea oferi acele servicii.
b) Datele dumneavoastră personale pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari:

 • Persoana vizata sau reprezentații săi;
 • Organizații naționale sau internaționale (ex: RoTLD)
 • Autorități publice din Romania (ex: ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, Parchete, IGP, etc) și din străinătate (ex: Comisia Europeana, autorități fiscale, instanțe etc).
 • Parteneri contractuali ai efectRO, în situația în care subcontractăm de la aceștia servicii pentru utilizarea cărora clienții trebuie să ofere anumite date cu caracter personal.

c) Datele personale pot fi transferate către entități din Uniunea Europeana, EEA sau din afara UE doar în scopul pentru care persoana vizată a depus comanda pe portalul servicii efectRO, portalul suport clienți efectRO, sau dacă a transmis o solicitare în acest sens pe site-ul sau emailul efectRO.

6) Măsurile de securitate luate de efectRO

1) În vederea protejării datelor dvs. cu caracter personal împotriva pierderilor, utilizării incorecte, modificărilor sau distrugerilor neautorizate, efectRO implementează politici și proceduri de securitate adecvate și rezonabile.
2) efectRO nu poate garanta în mod absolut securitatea acestor date împotriva tuturor amenințărilor sau situațiilor posibile.
3) În măsura posibilităților noastre, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la cei care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații.
4) efectRO implementează proceduri organizatorice și măsuri tehnice care au ca scop protecția datelor dvs. cu caracter personal, în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Verificăm în mod regulat și, dacă este cazul, adaptăm aceste măsuri în conformitate cu standardele tehnicii de actualitate aplicabile.

7) Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor personale

a) Aveți dreptul să fiți informați cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
b) Aveți dreptul de a solicita și primi acces la datele care vă vizează în mod direct, colectate de efectRO, conform art. 15 din GDPR. În cazul unei astfel de solicitări, efectRO vă va solicita să vă identificați și să oferiți o dovadă a interacțiunii dintre dvs. și efectRO în urma căreia au fost colectate / prelucrate datele dvs. personale.
c) Aveți dreptul la rectificare în situația în care constatați că informațiile pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, conform art. 16 din GDPR.
d) Aveți dreptul de a solicita și a primi curs solicitărilor de ștergere a informațiilor care vă vizează pe dvs., cu excepția situațiilor în care acest lucru contravine obligațiilor impuse prin lege companiei efectRO (conform art. 17 din GDPR).
e) Aveți dreptul să solicitați efectRO restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. efectRO se angajează să analizeze solicitarea dvs. conform condițiilor specificate în art. 18 din GDPR.
f) Aveți dreptul să solicitați datele dumneavoastră în vederea portării acestora către alt furnizor, într-un format structurat, conform art. 20 din GDPR. Aveți are acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
g) Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele legitime ale efectRO, conform art. 21 din GDPR. În acest caz efectRO nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
h) Aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, conform art. 22 GDPR.
i) Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8) Solicitări cu privire la administrarea datelor cu caracter personal

a) În situația în care aveți întrebări, comentarii cu privire la administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să depuneți o solicitare cu privire la datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la dataprotection [at] efect.ro
b) efectRO va confirma primirea emailului dvs. în termen de maxim 5 zile și vă va răspunde în termen de maxim 10 zile de la data primirii emailului dvs.
c) efectRO nu garantează că va accepta toate solicitările dvs., dar se angajează să analizeze fiecare solicitare și să ofere răspunsuri comprehensive.
d) În situația în care solicitați ștergerea datelor dvs. personale sunteți de acord că aceasta va fi urmată de ștergerea contului dvs. din sistem și de imposibilitatea de a beneficia de serviciile efectRO.

9) Modificări ale politicii de confidențialitate

a) efectRO își rezervă dreptul să modifice Politica de Confidențialitate în orice moment.
b) în cazul în care modifică Politica de confidențialitate efectRO se angajează să informeze cu 10 zile avans vizitatorii și clienții săi prin email și să se asigure că aceste informări sunt vizibile vizitatorii pe site-urile efectRO.
c) În situația excepțională în care este necesar ca efectRO să facă modificări în Politica de Confidențialitate imediat, efectRO se angajează să informeze vizitatorii și clienții săi prin email și să se asigure că aceste informări sunt vizibile vizitatorii pe site-urile efectRO.
d) Politica de confidențialitate actualizată va intra in vigoare la data publicării pe site-urile efectRO.

10) Adresă de contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În situația în care doriți să contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, utilizați următoarele modalități de contact:
Adresă:
Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1
Cod Poștal 010336, București, România
Email: anspdcp [at] dataprotection.ro,
Telefon: +40.318.059.211
Pagină web: http://www.dataprotection.ro/