facebook

Termeni și condiții generale

Data ultimei actualizări: 29.05.2018

Această pagină (împreună cu documentele la care face referință) are scopul de a vă informa pe dumneavoastră, în calitate de Client, cu privire la Termenii și Condițiile în baza cărora compania noastră, efectRO SRL (denumită în cele ce urmează efectRO) vă pune la dispoziție Serviciile prezentate pe website-ul nostru (https://www.efect.ro), Portalul nostru de servicii (https://panel.efect.ro) și Portalul Suport Clienți efectRO (https://portal.efect.ro).
Este foarte important să citiți cu atenție Termenii și Condițiile și să vă asigurați că le-ați înțeles înainte de a comanda sau cumpăra Serviciile oferite de efectRO pe acest site.
Orice comandă plasată pe site-ul nostru implică acceptul și angajamentul Clientului de a respecta termenii și condițiile detaliate în acest document. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prevăzute în acest document, nu folosiți website-ul nostru și /sau serviciile oferite pe website.
Acest document, cât și documentele la care face referire poate fi actualizat și/sau modificat periodic. Este responsabilitatea dvs., în calitate de Client, să verificați data ultimei actualizări a acestui document. Data actualizării poate fi găsită la începutul documentului de față. Serviciile efectRO sunt oferite în baza ultimei variante a documentului „Termeni și Condiții”.

1. Definițiile termenilor utilizați în acest document

Client: persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul efectRO și/sau plasează o comandă pe site. În acest document termenii “dumneavoastră”, “dvs.”, “voastră”, “vouă”, etc. – fac referire la Client.
Prestator servicii / prestator: efectRO SRL; de asemenea, și termenii „noi”, „noastră”, etc – fac referire la efectRO.
Servicii: orice servicii oferite de efectRO SRL pe website, portal servicii sau platformă suport clienți; orice servicii menționate în comanda plasată de Client.
Comandă: acordul dintre efectRO și Client prin care Clientul își exprimă dorința de a achita contravaloarea Serviciului (Serviciilor), iar efectRO se obligă să livreze Serviciul (Serviciile) Clientului în conformitate cu specificațiile de pe website și în concordanță cu acest document care conține Termeni și Condiții.
Contract: orice comandă plasată de Client pe website, portal servicii sau platformă suport clienți și confirmată de efectRO.
Website efectRO: website-ul cu adresa https://www.efect.ro sau https://panel.efect.ro sau https://portal.efect.ro.

2. Despre efectRO

2.1. Compania efectRO SRL operează website-ul https://www.efect.ro , portalul servicii https://panel.efect.ro și platforma suport clienți https://portal.efect.ro).
2.2. efectRO este o societate cu răspundere limitată (SRL) înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de le lângă Tribunalul Cluj (ONRC) cu numărul J12/2080/2002 având cod unic de înregistrare RO14961034.
efectRO, sediu social
Str. Jan Huss 29
Cluj-Napoca 400268
Tel: (+4) 0264 593.637
Fax: (+4) 0372 875.777
Email: office [at] efect [dot] ro

efectRO, adresa de birou (punct de lucru)
Str. Câmpul Pâinii Nr. 3-5, clădirea Coratim, intrarea A, et. 4
Cluj-Napoca 400058
Tel: (+4) 0264 593.637
Fax: (+4) 0372 875.777
Email: office [at] efect [dot] ro

3. Serviciile oferite de efectRO

3.1. Aria de servicii efectRO cuprinde (separat sau în combinații):

 • Înregistrare/transfer/reînnoire și mentenanță nume de domenii web
 • Găzduire website tip shared
 • Servicii de găzduire email (Exchange, Smartermail)
 • Servere dedicate
 • Servere virtuale/VPS (Vmware, Proxmox)
 • Colocare servere
 • Servicii de mentenanță IT
 • Servicii furnizare internet
 • Găzduire Fișiere.ro

3.2. Referirea la oricare item (sau la o pluralitate de itemi) din lista de mai sus este considerată a fi o referință la un Serviciu (sau mai multe Servicii).

4. Cum deveniți Client efectRO

Prin plasarea oricărei comenzi („Comandă”), cât și înregistrarea unui cont („Cont”) pe website-ul nostru, certificați implicit că:
4.1. Sunteți apt din punct de vedere legal să fiți parte a unui contract.
4.2. Aveți cel puțin 18 ani împliniți, în cazul în care ați comandat servicii și/sau înregistrat un cont în calitate de persoană fizică.

5. Cum intrați în relații contractuale cu efectRO

5.1. În urma selectării serviciilor dorite din lista serviciilor oferite pe website și/sau portal servicii, Clientul va achita contravaloarea acestora conform modalităților de plată indicate în secțiunea Modalități de Plată.
5.2. În momentul plasării și efectuării plății Serviciilor, Clientul va primi un email care confirmă înregistrarea comenzii din partea efectRO. Acest email nu constituie o confirmare a acceptării comenzii. Comanda dvs. în acest moment reprezintă doar o cerere de cumpărare a unui sau mai multor Servicii, pe care ne-o înaintați spre examinare în calitate de Client.
5.3. Toate comenzile sunt efectuate sub rezerva acceptului explicit din partea efectRO. Constituie accept explicit din partea efectRO emailul prin care vi se confirma prestarea serviciilor în baza Termenilor și Condițiilor (Confirmare Prestare Servicii).
5.4. Contractul între Dumneavoastră în calitate de Client și efectRO, în calitate de Prestator de Servicii, devine valabil în momentul în care primiți acest email de confirmare.
5.5. Contractul vizează doar acel Serviciu (acele Servicii) pentru care ați primit acceptul explicit din partea efectRO prin emailul de confirmare prestare servicii. efectRO nu este obligat să furnizeze servicii până în momentul în care prestarea acestora nu a fost confirmată printr-un email de confirmare prestări servicii.

6. Livrare & Disponibilitate Servicii

6.1. Clientul va avea acces la Serviciile comandate începând cu data specificată în emailul de Confirmare Prestare Servicii, pentru serviciile care sunt provizionate automat (spre exemplu, serviciile de colocare, serviciile de mentenanță IT, etc).
6.2. În cazul în care nu este specificată o dată a lansării serviciului / serviciilor, accesul la servicii va fi oferit într-o perioadă rezonabilă de timp din momentul primirii emailului de Confirmare Prestare Servicii, cu excepția unor circumstanțe extraordinare.
6.3. În cazul în care Clientul nu achită factura în termen de 30 de zile de la data scadenței facturii emise, serviciul / serviciile contractate vor fi suspendate până la achitarea datoriilor de către Client.

7. Utilizarea acceptabilă a serviciilor efectRO

7.1. În calitate de Client efectRO:
7.1.1. vă angajați să utilizați serviciile oferite de noi numai în scopuri licite si morale; orice activități ce pot fi considerate ilegale sunt strict interzise.
7.1.2. vă angajați să respectați Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor efectRO, iar în cazul în care oferiți acces unor terți la serviciile noastre, vă obligați să vă asigurați că terții care utilizează serviciile vor respecta, la rândul lor, Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor efectRO.
7.1.3. vă angajați să respectați legislația în vigoare cu privire la transmiterea de mesaje e-mail în masă, transmiterea de mesaje către un număr mare de adrese e-mail de pe serverele noastre sau prin alte servere pentru promovarea oricărui site găzduit pe serverele noastre.
7.1.4. vă asumați în totalitate responsabilitatea și vă angajați să soluționați prompt orice sesizare primită în acest sens. efectRO își rezervă dreptul de a recurge direct la suspendarea sau rezilierea serviciului furnizat în funcție de amploarea și gravitatea sesizării, fără a avea vreo obligație de restituire financiară față de dvs.
7.1.5. sunteți de acord că responsabilitatea utilizării tuturor serviciilor furnizate de către efectRO este în totalitate a dumneavoastră și că efectRO nu este răspunzătoare cu privire la nerespectarea de către dumneavoastră a prevederilor legale aplicabile, ori de încălcarea drepturilor de marca, ori de autor, a titularilor acestora.
7.2. efectRO se conformează prevederilor legale și își rezervă dreptul de a da curs sesizărilor venind de la persoane prejudiciate ori instituții/autorități sau organizații, în situația în care aceste sesizări creează cel puțin o aparență rezonabila de legalitate.

8. Serviciile de Backup, Arhivare și/sau Recuperarea datelor în caz de dezastru

8.1. În cazul clienților care beneficiază de serviciul Basic Backup (inclus în majoritatea pachetelor de servicii), efectRO va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele și a efectua backup-uri de date în mod regulat (cu retenție de 15 zile, pe servere/echipamente diferite); cu toate acestea, efectRO nu garantează existența, acuratețea sau regularitatea acestor backup-uri și consideră Clientul drept singura parte responsabilă pentru identificarea unei soluții de backup potrivită nevoilor sale.
8.2. În cazul serviciilor care includ Basic Backup, efectRO va utiliza, în funcție de serviciu, următoarele soluții: Ahsay, Veeam, R1Soft.
8.3. În cazul clienților care optează pentru servicii personalizate de Backup (i.e. Premium Backup), spre exemplu, ca parte a serviciului de mentenanță IT, efectRO comunică clientului detaliile Acordului privind Nivelul Calității (i.e. Service Level Agreement sau SLA) în mod separat.
8.4. În cazul clienților care comandă servicii de Premium Backup, efectRO se angajează să efectueze backup-uri conform Acordului privind Nivelul Calității (i.e. Service Level Agreement sau SLA) ales de client.

9. Calitatea Serviciilor

efectRO certifică faptul că:

 • Se angajează să furnizeze serviciile ofertate în conformitate cu practicile și standardele comerciale general acceptate;
 • Serviciile furnizate se vor conforma în totalitate descrierilor și specificațiilor prezentate pe website;
 • Serviciile furnizate se vor conforma tuturor prevederilor legale aplicabile la data contractării acestora de către Client;
 • Fiecare Serviciu oferit va respecta specificațiile menționate în Acordul privind Nivelul Calității Serviciului respectiv (i.e. Service Level Agreement sau SLA).

10. Prețurile serviciilor efectRO

10.1. Prețul fiecărui serviciu, sau a oricărui pachet de servicii oferit de efectRO, va fi cel prezentat pe website-ul nostru, pe portalul nostru de servicii, pe portalul nostru suport clienți sau trimisă direct prin email de către efectRO, în urma unei solicitări de ofertă personalizată. Excepție fac situațiile în care, din diverse motive, prețurile afișate sunt în mod evident eronate.
10.2. Prețul serviciilor nu include TVA. Totuși, prețul cu TVA inclus este afișat în cadrul procesului de finalizare a comenzii.
10.3. Plata serviciilor se face în RON la cursul oficial comunicat de European Central Bank valabil în ziua efectuării plății.
10.4. Prețul oricărui serviciu poate suferi modificări, dar aceste modificări nu vor afecta comenzile pentru care Clientul a primit deja emailul de Confirmare Prestare Servicii.
10.5. Website-ul efectRO, portalul de servicii și portalul de suport clienți conține/menționează un număr semnificativ de servicii pe care le punem la dispoziția clienților noștri. Este posibil ca, în perioada în care se efectuează actualizarea prețurilor, în ciuda eforturilor noastre, unele servicii să conțină temporar informații eronate referitoare la preț.
10.6. efectRO verifică prețul serviciilor oferite în cadrul procedurii de confirmare a comenzilor.
10.7. În cazul în care prețul corect pentru Serviciul cerut de client este mai mic decât prețul afișat pe website, efectRO se angajează să vă ofere acel Serviciu la prețul cel mai mic.
10.8. În cazul în care prețul corect pentru Serviciul cerut de client este mai mare decât prețul afișat pe website, efectRO fie va contacta Clientul și îi va oferi informații suplimentare cu privire la această situație, anterior furnizării Serviciului în cauză, fie va respinge cererea Clientului și îl va notifica cu privire la motivele respingerii.
10.9. În situațiile în care eroarea de preț pentru un Serviciu este evidentă, inconfundabilă și este rezonabilă recunoașterea acestui preț drept eroare de către Client, efectRO nu se angajează să ofere respectivul Serviciu la prețul eronat.
10.10. Serviciile efectRO care presupun achitarea costului unor licențe pentru aplicații sau software oferit de către terți se pot modifica fără o notificare prealabilă.
10.11. efectRo își rezervă dreptul să transfere către Client orice creștere suplimentară de prețuri / taxe rezultate din modificări de preț efectuate de furnizori terți de software sau de licențe.

11. Ofertele efectRO

11.1. Ofertele efectRO sunt valide doar pentru comenzile noi efectuate de Client ulterior momentului publicării ofertei, cu excepția situațiilor în care oferta menționează explicit că este aplicabilă inclusiv situațiilor în care Clientul își reactualizează comanda.
11.2. Ofertele efectRO sunt valabile timp de 1 lună de la data publicării, cu excepția situațiilor în care o altă perioadă de valabilitate este specificată explicit în ofertă.

12. Modalități de plată

efectRO acceptă următoarele modalități de plată pentru serviciile pe care le oferă:
12.1. Prin transfer bancar (ordin de plată): plata prin ordin de plata se face doar in baza facturii proforma sau, după caz, facturii fiscale emise de efectRO și transmise prin e-mail către Client.

 • Procesarea comenzii și livrarea serviciilor se va efectua după confirmarea plății, în contul de mai jos, a facturii proforma sau, după caz, a facturii fiscale, emise.
  • Nume societate: efectRO S.R.L.
  • Cont bancar: RO29 INGB 0000 9999 0237 6501, deschis la ING Bank
  • Cod unic înregistrare: RO14961034
 • Confirmarea plății atrage după sine emiterea imediată a facturii fiscale de către efectRO prin portalul de servicii.
 • Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

12.2. Prin card bancar via MobilPay (sunt acceptate MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro).

 • Plata va putea fi efectuată online cu cardul prin platforma MobilPay, în condiții de siguranța deplină.
 • Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).
 • Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții.
 • Pentru finalizarea corectă a tranzacției, Clientul va trebui sa furnizeze codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare, numele deținătorului și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră (în funcție de card, unele informații pot lipsi).
 • Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei MobilPay. efectRO nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

13. Facturarea serviciilor oferite de efectRO

Sunteți de acord ca facturarea serviciilor efectRO să se desfășoare conform următoarelor etape:

Etapele facturării
Interacțiune între efectRO și Client
Emiterea facturii
În data de 2 a lunii se va emite factura proforma pentru luna în curs
Scadența facturii
Factura va fi scadentă în termen de 24 de zile de la data emiterii (i.e. data de 26 a lunii)
Atenționare scadență
Se va trimite o atenționare cu privire la scadența facturii cu 3 zile înainte de scadență (i.e. data de 23 a lunii)
Depășire scadență
Depășirea scadenței va fi comunicată via notificare email după 5 zile de la data scadenței (prima notificare) și, încă o dată, după 14 zile de la data scadenței.
Suspendare servicii
Serviciile contractate vor fi suspendate în termen de 30 de zile de la data scadenței în cazul neachitării facturii emise.
Reziliere acord
În cazul neachitării facturilor emise, acordul dvs. cu efectRO privitor la serviciul / serviciile contractate va fi reziliat în termen de 90 de zile de la data scadenței. Contul și datele dvs. vor fi șterse definitiv.

14. Politica efectRO de reziliere și restituire a contravalorii serviciilor preplătite

14.1. Orice client efectRO poate modifica (în măsura posibilităților) sau rezilia comanda, dacă efectueaza aceste operațiuni din contul său înregistrat pe portalul servicii efectRO sau trimite un email explicit și informativ cu privire la decizia sa pe adresa efectRO, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul plasării comenzii.
14.2. Clientul își asumă răspunderea pentru plata tuturor costurilor suportate de efectRO în procesul onorării comenzii plasate până în momentul modificării sau rezilierii acesteia.
14.3. În situația în care rezilierea sau modificarea comenzii s-a produs din vina efectRO (ca urmară a nerespectării Termenilor și Condițiilor precizate în acest document), Clientul nu va avea nicio răspundere cu privire la costurile suportate de efectRO.
14.4. Pentru următoarele servicii, oricare din clienții efectRO are dreptul la restituirea completă a contravalorii serviciilor preplătite în termen de 30 de zile calendaristice de la data trimiterii emailului de confirmare prestare servicii:

 • Găzduire website tip shared
 • Servicii de găzduire email (Exchange, Smartermail)
 • Servere dedicate
 • Servere virtuale/VPS (Vmware, Proxmox)
 • Colocare servere
 • Găzduire Fișiere.ro

cu excepția clienților care au beneficiat deja o dată de restituirea contravalorii serviciilor preplătite și care comandă din nou același serviciu.
14.5. efectRO nu va efectua restituiri în cazul serviciilor de înregistrare domenii noi, WHM/CPanel, Plesk VPS & Licențe Servere Dedicate, SpamExperts, Certificate SSL, Site Builder, cu excepția cazurilor în care furnizorii terți către care s-a efectuat plata decid să restituie contravaloarea comenzii către efectRO. Responsabilitatea negocierii cu furnizorii terți în vederea restituirii plăților de la terți aparține în totalitate Clientului.
14.6. efectRO nu garantează faptul că domeniul comandat de către client va fi înregistrat atunci când domeniul devine disponibil. În situația în care nu reușește să înregistreze niciunul dintre domeniile comandate de Client, efectRO va restitui în totalitate plata efectuată de Client sub forma credit note.
14.7. În situația în care Clientul cere ca restituirea să se facă către un cont internațional localizat în afara României, Clientul își asumă costurile suportate de efectRO în cadrul transferului bancar. Aceste costuri vor fi deduse din totalul sumei restituite.

15. Operațiuni cu domenii

15.1. Clauzele publicate în această secțiune se aplică tuturor operațiunilor cu domenii, efectuate de către Client prin intermediul efectRO, exceptând situațiile în care contravin prevederilor specificate in Termeni și Condiții domenii web.
15.2. În calitate de Client al efectRO, vă obligați să respectați standardele noastre legate de conținut, așa cum sunt specificate în Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor efectRO. Astfel, în calitate de Client vă angajați să nu postați materiale care contravin standardelor expuse în Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor pe, sau asociate cu, vreunul din domeniile înregistrate prin efectRO.
15.3. În situația în care ICANN, roTLD, sau orice alt organism care are drept de reglementare (sau Registrar-ul care a înregistrat Domeniul în cauză), va reclama utilizarea inadecvată a oricărui domeniu înregistrat de Client la efectRO (incluzând, dar fără a se limita la, practici de tipul cyber-squatting), efectRO își rezervă, după caz, dreptul de a bloca și/sau rezilia imediat serviciile afectate, fără a putea fi obligată să restituie sumele achitate de Client pentru aceste servicii.
15.4. Clientul se angajează să respecte pe toată durata relațiilor contractuale cu efectRO Termenii și Condițiile publicate de autoritățile care reglementează înregistrarea și operarea domeniilor web (incluzând normele de soluționare a litigiilor legate de domenii) și/sau orice alte autorități cu drept de reglementare în acest domeniu.
15.5. efectRO își rezervă dreptul de a modifica registrarul fără o notificare prealabilă a clientului în cazuri exceptionale în care domeniul în cauză ar putea prejudicia grav imaginea efectRO.
15.6. În calitate de client efectRO, sunteți de acord și permiteți efectRO să pună la dispoziția ICANN, roTLD, sau oricărei alte autorități cu drept de reglementare în acest domeniu, detalii cu privire la dumneavoastră în calitate de deținător de domeniu.
15.7. Toate domeniile cu extensia .ro intră sub incidența Termenilor și Condițiilor publicate de roTLD (https://www.rotld.ro/reguli-de-inregistrare/)

16. Servicii de Hosting

În calitate de Client efectRO sunteți de acord cu clauzele Acordului privind Nivelul Calității Serviciului de hosting.

17. Precizări cu privire la lățimea de bandă (bandwidth)

17.1. În situația în care serviciile efectRO includ și conectare internet, aceasta din urmă este oferită printr-un Furnizor de Servicii Internet (ISP). Serviciile care includ conectare la internet conțin conexiuni multiple, variate, direcționate via routere de înaltă viteză, un firewall care asigură securitatea și sistem care asigură managementul încărcării pe rețea și optimizarea vitezei de internet.
17.2. În situația în care, în calitate de Client, depășiți lățimea de bandă atribuită contului dumneavoastră, efectRO își ia angajamentul să vă informeze cu privire la acest aspect.
17.3. În cazul în care nu doriți să achiziționați o mărire de lățime de bandă sau să migrați către un pachet de servicii care să permită o lățime de bandă superioară, efectRO își rezervă dreptul să limiteze lățimea de bandă asociată contului dvs., sau, după caz, să vă suspende contul până când puteți demonstra că ați luat măsurile necesare, fie pentru a reveni la un trafic care se încadrează în lățimea de bandă asociată pachetului de servicii pe care l-ați achiziționat, fie pentru achiziționarea unui pachet de servicii superior.

18. Drepturile de proprietate

18.1. În calitate de client efectRO sunteți de acord că efectRO și/sau terți care dețin drepturile asupra licențelor cumpărate prin efectRO, au drept de proprietate intelectuală asupra Serviciilor oferite, aplicațiilor sau sofware-ului pus la dispoziția dvs.
18.2. Cu excepția cazurilor expres menționate, Termenii și Condițiile de față nu vă conferă nici un fel de drepturi la patente, drepturi de autor (copyright), drepturi legate de baze de date, secrete comerciale, nume comerciale, mărci (fie înregistrate, fie neînregistrate), sau orice alte drepturi sau licențe cu privire la aplicații, software, Servicii sau orice alt tip de documentație asociată.
18.3. În calitate de Prestator de servicii, efectRO confirmă faptul că deține toate drepturile intelectuale necesare pentru a vă putea pune la dispoziție Serviciile sale în conformitate cu Termenii și Condițiile stipulate în acest document.

19. Confidențialitate

19.1. efectRO nu consideră drept Informații Confidențiale, categoriile de informații care:

 • sunt, sau devin cunoscute publice, exceptând situațiile în care acest lucru se produce în urma acțiunilor sau omisiunilor părții destinatare; sau
 • au fost deținute în mod legal de către o parte, anterior divulgării; sau
 • au fost divulgate în mod legal către partea destinatară de către un terț care nu avea restricții cu privire la divulgarea acestora; sau
 • sunt produse independent de către partea destinatară, câtă vreme acest lucru poate fi atestat prin înscrisuri; sau
 • derivă din cerințe impuse de lege, de o instanță competentă sau de către un organism de reglementare sau administrare competent.

19.2. Fiecare parte (Client și efectRO) va respecta confidențialitatea informațiilor la care a primit acces și nu le va divulga niciunui terț, cu excepția situațiilor în care acest lucru este cerut de lege, și nici nu le va utiliza în nici un alt scop decât cele prevăzute de Termeni și Condiții, așa cum sunt stipulate în documentul de față.
19.3. Fiecare parte (Client și efectRO) va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor la care are acces și se va asigura că acestea nu vor fi divulgate sau distribuite de către angajați sau colaboratori ai oricărei dintre părți, câtă vreme acest lucru ar duce la încălcarea Termenilor și Condițiilor stipulate în acest document.
19.4. Ambele părți (Client și efectRO) se fac responsabile de orice pierdere, distrugere, modificare, divulgare, acces neautorizat sau orice altă formă ilegală de prelucrare a informațiilor confidențiale.

20. Rezilierea acordului

efectRO poate rezilia acest acord și revoca imediat accesul dumneavoastră la contul de pe portalul de servicii efectRO, în situațiile în care:
20.1. În calitate de client efectRO ați încălcat Termenii și Condițiile stipulate în acest document sau alți Termeni și Condiții la care acest document face referință;
20.2. În calitate de client efectRO, suspendați, sau amenințați să suspendați, plata facturilor emise pentru Serviciile efectRO; sau nu puteți efectua plata pentru datorii acumulate către efectRO; sau dacă declarați că sunteți în incapacitate de plată; sau dacă există indicii rezonabile pentru efectRO că nu aveți resursele necesare să achitați plata serviciilor;
20.3. În calitate de client, dumneavoastră (persoană fizică sau juridică) începeți negocierile cu creditorii dumneavoastră (sau o parte dintre aceștia) în vederea reeșalonării datoriilor pe care le-ați acumulat;
20.4. În calitate de client efectRO, sunteți obiectul unei proceduri de declarare a falimentului, de administrare judiciară, de lichidare, de concordat preventiv sau al oricărei alte proceduri similare;
20.5. În calitate de client efectRO, suspendați sau intenționați să suspendați o parte sau toată activitatea comercială a companiei dumneavoastră;
20.6. În calitate de client efectRO, fiind persoană fizică, din motive de boală sau incapacitate (fizică sau mintală), nu mai aveți capacitatea de a vă gestiona afacerile, sau în caz de deces.
20.7. efectRO poate decide, cu efect imediat, rezilierea acestui acord și anula contul dumneavoastră de servicii, în baza unei notificări scrise sub forma de email către dumneavoastră, în situația în care constatăm că nu ați achitat în termenii prevăzuți, plățile datorate efectRO pentru serviciile oferite.

21. Consecințele rezilierii

În cazul rezilierii contractului, indiferent de motivul care a dus la aceasta:
21.1. în calitate de client, veți achita în termen de o săptămână toate facturile neplătite, emise de efectRO către dumneavoastră. În cazul în care nu vi s-a eliberat până în acel moment factura, efectRO vă va pune la dispoziție o factură pe care va trebui să o achitați în termen de 3 zile de la data primirii;
21.2. în calitate de client, veți returna orice echipament pe care efectRO vi l-a pus la dispoziție, dacă acesta nu a fost achitat în totalitate la acea dată. În situația în care nu returnați imediat echipamentele neachitate, efectRO își rezervă dreptul de a intra în posesia lor pe toate căile legale disponibile. Clientul este responsabil în totalitate pentru integritatea echipamentelor până în momentul predării acestora către efectRO. Clientul nu are dreptul să le utilizeze pentru nici un alt scop decât acela pentru care a fost contractat de la efectRO;
21.3. în calitate de furnizor de servicii, efectRO va șterge contul dvs. de pe portalul online de servicii efectRO și/sau portalul de suport clienți și va șterge definitiv toate informațiile stocate de dvs.
21.4. Expirarea sau denunțarea prezentului acord nu afectează valabilitatea sau durata niciunei înțelegeri convenite în temeiul Termenilor și Condițiilor, nici drepturile efectRO de a cere și primi despăgubiri.
21.5. Clauzele menționate în Termeni și Condiții care afectează, direct sau prin implicație, rezilierea vor rămâne în vigoare și vor fi considerată aplicabile în totalitate.

22. Limitarea răspunderii

22.1. Această clauză stabilește totalitatea răspunderii financiare asumate de efectRO (incluzând răspunderea pentru prejudicii cauzate direct de acte sau omisiuni provocate de angajații efectRO, agenți împuterniciți de efectRO sau subcontractori efectRO) față de dumneavoastră în calitate de client în legătură cu:

 • orice încălcare prevăzută de ultima variantă actualizată a Termenilor și Condițiilor (documentul de față);
 • utilizarea, în orice fel, a Serviciilor contractate de dumneavoastră; și
 • orice fel de reprezentare, declarație sau act delictual sau omisiune (incluzând neglijența) care apare în contextul acestui acord.

22.2. Cu excepția situațiilor prevăzute expres în Termeni și Condiții:

 • Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru rezultatele și/sau consecințele utilizării Serviciilor efectRO și/sau a utilizării aplicațiilor sau software-ului cumpărat sau utilizat.
 • efectRO nu are nicio răspundere pentru daunele provocate de erori sau omisiuni în informațiile, instrucțiunile sau script-urile furnizate de către efectRO în legătură cu Serviciile contractate, sau pentru orice acțiuni efectuate de efectRO în baza cererilor dumneavoastră.

22.3. Termenii și Condițiile stipulate în acest document nu exclud răspunderea efectRO cu privire la:

 • provocarea decesului sau vătămarea persoanelor cauzată de neglijența efectRO; sau
 • fraudă sau falsificare frauduloasă.

22.4. Acordul privind Nivelul Calității Serviciului (sau serviciilor) contractate, pus la dispoziția dumneavoastră de către efectRO, stipulează gradul de răspundere asumată de către efecRO, cât și nivelul maxim de prejudiciu aplicabil în cazul nerespectării acordului.
22.5. În situația în care nu-și respectă angajamentele asumate prin acești Termeni și Condiții, răspunderea financiară a efectRO nu poate depăși valoarea Serviciului / Serviciilor contractate și achitate de dumneavoastră.
22.6. Sub rezerva clauzei 22.3, efectRO nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderi ce rezultă din nerespectarea de către efectRO a Termenilor și Condițiilor din prezentul document, în cazul în care aceste pierderi intră în următoarele categorii, chiar dacă aceste pierderi derivă dintr-o încălcare deliberată provocată de efectRo:

 • pierderi de venit sau încasări;
 • pierderi comerciale;
 • pierderi de profit;
 • pierderi ale unor economii anticipate;
 • pierderi de date; sau
 • irosirea timpului de lucru.

22.7. Cu toate acestea, clauza 22.6 nu poate împiedica acțiuni în instanță de către client în vederea recuperării pierderilor sau daunelor previzibile produse proprietății (proprietăților) fizice ale Clientului sau altor pierderi sau daune care nu sunt excluse de categoriile listate în clauza 22.6.
22.8. efectRO nu își asumă răspunderea pentru pierderile Clientului survenite ca urmare a:

 • incompatibilității dintre Serviciile oferite de efectRO și echipamentele dumneavoastră sau software-ul utilizat sau tipului de conexiune (conexiuni) de telecomunicații;
 • probleme tehnice, inclusiv erori sau întreruperi ale Serviciilor oferite de efectRO;
 • inadecvarea, lipsa de fiabilitate sau lipsa de acuratețe a Serviciilor oferite de efectRO;
 • virușilor informatici de orice fel, în cazul în care sistemele dvs. au fost infectate în cursul utilizării Serviciilor oferite de efectRO;
 • orice breșe de securitate care afectează contul dumneavoastră de servicii.

22.9. Răspunderea efectRO față de dumneavoastră (Client) nu poate depăși contravaloarea plăților efectuate de dumneavoastră din anul în care s-a produs incidentul (sau incidentele) care a cauzat prejudiciul.
22.10. efectRO nu își asumă niciun fel de răspundere până când dumneavoastră nu prezentați dovezi documentate care să ateste credibil și satisfăcător producerea daunelor și cuantumul acestora.
22.11. efectRO exclude orice răspundere survenită ca urmare a publicării cu ajutorul Serviciilor oferite de efectRO, pe internet, a oricăror informații care produc prejudicii sau pierderi.
22.12. efectRO nu are nicio răspundere pentru niciunul din produsele (inclusiv aplicații sau software) sau serviciile furnizate de terți prin intermediul Serviciilor noastre.
22.13. efectRO nu are nicio răspundere cu privire la acuratețea, completitudinea sau adecvarea conținutului de pe website-urile furnizorilor de servicii internet sau telecomunicații sau servicii legate de domenii web sau pentru orice fel de defecțiuni ale echipamentului lor.

23. Comunicarea scrisă între dumneavoastră și efectRO

23.1. Legislația în vigoare cere ca unele tipuri de comunicare între noi și dumneavoastră să fie obligatoriu în scris.
23.2. Atunci când utilizați website-ul nostru, dumneavoastră acceptați implicit faptul că cea mai mare parte a comunicării cu noi va fi sub forma comunicării electronice (email) și sunteți de acord ca toate contractele, notificările, informațiile și alte tipuri de comunicări transmise de efectRO către dumneavoastră să fie în formă scrisă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor dumneavoastră.

24. Notificările transmise către sau de la efectRO

24.1. Toate notificările venite din partea dumneavoastră către efectRO trebuie trimise pe adresa office [@] efect [.] ro sau utilizând pagina de contact https://www.efect.ro/contact-efect-ro-srl/.
24.2. efectRO vă va trimite notificări fie pe adresa de email și/sau adresa poștală specificată de dvs. în procesul plasării comenzii pentru Serviciul (Serviciile) efectRO. Vor fi considerate a fi livrate notificările efectRO către dumneavoastră în situația în care:

 • au fost publicate pe website-ul nostru;
 • au trecut cel puțin 24 de ore de la trimiterea unui email către adresa dvs. de email;
 • au trecut trei zile de la data trimiterii unei scrisori prin poștă.

24.3. În cazul unei scrisori trimise prin poștă de către efectRO către dumneavoastră, sunteți de acord să constituie dovadă a trimiterii faptul că scrisoarea utilizează adresa poștală specificată de dvs. și că a fost trimisă în conformitate cu regulile serviciului poștal utilizat.
24.4. În cazul unei notificări trimise de către efectRO către dumneavoastră, sunteți de acord să constituie dovadă a trimiterii faptul că emailul a fost trimis către adresa de email specificată de dvs.

25. Forță majoră

25.1. Niciuna din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.
25.2. Cazurile de Forță Majoră includ orice faptă, eveniment, lipsă de eveniment, omisiune sau accident în afară capacității de control a companiei efectRO, cum ar fi cele listate mai jos (fără a fi limitate doar la acestea):

 • greve, grevă patronală, sau alte acțiuni sindicale;
 • insurecții, calamități provocate de om, atacuri teroriste sau amenințarea unui atac terorist, război sau amenințarea cu războiul;
 • incendii, explozii, furtuni, inundații, cutremure, epidemii sau alte dezastre naturale;
 • imposibilitatea utilizării mijloacelor de transport public sau privat;
 • imposibilitatea utilizării rețelelor de telecomunicații publice sau private;
 • actele guvernamentale, actele legislative, reglementări sau restricții impuse de guverne.

25.3. Furnizarea Serviciilor de către efectRO va fi considerată a fi suspendată pe durata cazului de Forță Majoră.

26. Email marketing, SPAM, Emailuri nesolicitate

26.1. Sunteți de acord că este strict INTERZISĂ transmiterea de emailuri de tip spam sau emailuri nesolicitate de pe serverele noastre, sau utilizând adresele de email puse la dispoziția dvs. de către efectRO. Aceste activități pot atrage blocarea imediată sau chiar rezilierea contractului dvs., fără drept de restituire a sumelor achitate de către dvs.
26.2. Pentru a evita orice acuzații de email spamming care ar putea fi imputate serverelor efectRO, sunteți de acord și înțelegeți că:

 • efectRO este arbitru unic și cu drept de decizie finală cu privire la activitățile care constituie încălcarea prezentei clauze;
 • efectRO a stabilit și va impune respectarea unei limite de 300 de emailuri trimise per oră per domeniu pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de Shared Hosting sau Servicii de Reseller Hosting. În situația în care 30% din emailurile trimise în decurs de o oră sunt respinse de către serverul destinatar, restul emailurilor din cuantumul specificat vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • efectRO a stabilit și va impune respectarea unei limite de 100 de emailuri trimise per oră per domeniu pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de Găzduire email de tip SmarterMail / Exchange. În situația în care limita de 100 de emailuri este atinsă, restul emailurilor vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • efectRO a stabilit și va impune respectarea unei limite de 500 de emailuri trimise per oră pentru conturile Clienților care beneficiază de Servicii de VPS Hosting. În situația în care 30% din emailurile trimise în decurs de o oră sunt respinse de către serverul destinatar, restul emailurilor din cuantumul specificat vor fi blocate pe o perioadă de 1 oră;
 • niciunul din Clienții efectRO nu poate trimite mai mult de numărul limită de emailuri per oră atribuit Serviciului ales de către acesta, indiferent de numărul de emailuri pe care le are înregistrate pe listele sale de contacte.

26. Ce constituie acord între efectRO și Client

Termeni și Condiții, Comanda pentru Serviciu (Servicii) plasată de dumneavoastră, Politica de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor efectRO, Politica de confidențialitate efectRO, sau orice alt document la care s-a făcut referire în acest document, constituie totalitatea acordului între efectRO (Prestator) și dumneavoastră (Client) și înlocuiesc sau completează orice alte discuții, negocieri, corespondențe, aranjamente, înțelegeri sau acorduri anterioare între efectRO și dumneavoastră cu privire la Servicii.

28. Legislație și jurisdicție

28.1. Termenii și Condițiile, celelalte documente la care se face referire în acest document, Achiziționarea Serviciilor de pe website-ul nostru, cât și orice dispută sau litigiu în legătură cu achiziționarea Serviciilor (incluzând dispute sau litigii necontractuale) sunt supuse legislației românești.
28.2. Orice dispută sau litigiu apărute între efectRO și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care rezolvarea nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din Cluj-Napoca.